logo-final
پروژه های در دست اقدام

1. بررسی تاثیر استفاده از بریکت آهن اسفنجی در کوره های قوس الکتریکی :
هدف از انجام این پروژه، مطالعه پارامترهای فرآیند ذوب در کوره های قوس الکتریک، مقایسه بریکت آهن اسفنجی به عنوان یک محصول میانی با ارزش افزوده بالا با بریکت داغ آهن اسفنجی(HBI)، و بررسی تاثیر شارژ این محصول در کوره ای قوس الکتریک با رویکرد کاهش مصرف انرژی و امکان شارژ موادی چون کربن است. این پروژه برای شرکت فولاد خوزستان در حال انجام است.

2. سیستم های پیش گرم فولاد سازی، ریخته گری و نورد :
شرکت میپک با همکاری سازندگان معتبر اروپایی ارایه سیستم ها و کوره های جدید پیش گرم پاتیل، اسلب، تاندیش و نازل واحدهای فولادسازی و ریخته گری را دست اقدام دارد. امکان کنترل مکانیزه تجهیزات به  همراه با کاهش میزان مصرف انرژی از جمله مزایای این تجهیزات است. همچنین با استفاده از متخصصین مجرب داخلی و نظارت شرکت اروپایی مطابق با نیاز واحدهای فولاد سازی فعالیت های مهندسی، تامین و نصب تجهیزات انجام می پذیرد.

3. سیستم نرم افزاری کاهش مصرف انرژی در کوره های قوس الکتریک :
ارایه نرم افزار مبتنی بر شبکه های عصبی با مزیت عدم  نیاز به تغییر سخت افزاری در کوره های قوس الکتریکی ازجمله فعالیت های در دست اقدام در شرکت میپک است. با استفاده از این سیستم نرم افزاری مصرف انرژی الکتریکی در کوره های قوس الکتریکی به میزان محسوسی کاهش می یابد. این سیستم نرم افزاری می تواند راهکار مطلوبی برای واحدهای فولاد سازی باشد